DGCHost CN2 GIA VPS实测

DGCHost CN2 GIA VPS实测无评论

2018年6月13日 下午5:36分类:建站 阅读: 2,410 次

2018-06-22:tg通告DGCHost免费换IP ------------------------------------------------------------------------------------------------------ VPS配置信息: 价格:$19.9/年,亮点是CN2 GIA线路 【购买地址】 最低配置经常处于缺货状态,会不定期补货 性能测试: 到国内的速度不怎么好看,都在20Mbps以下 在线测试报告: https://zbench.kirito.moe/record-cn.php?IKEY=9659   ping测试: 国内平均延时在170ms左右 电信去程路由: 电信回程路由: 联通去程路由: 联通回程路由: 联通去回程都走电信CN2 移动去程路由: 移动回程路由: 移动去回程都走电信CN2 三网出国线路都是走电信CN2 GIA ...


【阅读全文】